Tổ chức
15/08/2011

 

Ban chủ nhiệm Khoa:

 Trưởng khoa: Ths Trần Văn Minh

 Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Quang Nhã

Các tổ bộ môn: 02 tổ bộ môn.

* Tổ Hoạt động âm nhạc:
- Gồm có 08 CBGV – do Ths. Lê Thị Lan Anh làm Tổ trưởng bộ môn.
* Tổ Lý luận âm nhạc và Quản lý văn hóa:
- Gồm có 08 CBGV – do Ths. Lê Thu Hằng làm Tổ trưởng bộ môn.

Trợ lý Khoa
- Cử nhân ĐH: Phùng Hồng Giang.

Danh sách cán bộ giảng viên:

STT

Họ và tên

 

Giới tính

 

TĐ đào tạo

 
 

1

Trần Văn Minh

Nam

Thạc sỹ

2

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nữ

Thạc sỹ

3

Phùng Thị Hồng Giang

Nữ

Cử nhân ĐH

4

Đào Thu Hoà

Nữ

Cử nhân ĐH

5

Nguyễn Tuấn L­ưu

Nam

Thạc sỹ

6

Nguyễn Hoàng Anh

Nữ

Cử nhân ĐH

7

Lê Thu Hằng

Nữ

Thạc sỹ

8

Mai Đình Khang

Nam

Cử nhân ĐH

9

Lê Thị Lan Anh

Nữ

Thạc sỹ

10

Ngô Thị Mai

Nữ

Cử nhân ĐH

11

Lê Hoàng Huệ Hương

Nữ Thạc sỹ

12

Trần Thị Thu

Nữ Cử nhân ĐH

13

Phạm Thị Phương Nga

Nữ Cử nhân ĐH

14

Nguyễn Văn D­ương

Nam

Thạc sỹ

15

Nguyễn Quang Nhã

Nam

Thạc sỹ

16

Tô Ngọc Thảo

Nam

Cử nhân ĐH

17

Đinh Thị Thanh Huyền

Nữ

Thạc sỹ

18

Lê Thị Phương Nhung

Nữ

Cử nhân ĐH

19

Nguyễn Thị Phương

Nữ

Cử nhân ĐH

Liên kết web