LỊCH COI CHẤM THI HỌC KỲ I (Năm học 2012 2013)
07/12/2012

Ngày

Lớp

Học phần

Phòng thi

Thời gian

Cán bộ coi thi

11/12/2012

 

11 CĐVH

ÂN cổ truyền ViệtNam

301B+302B

Chiều-Ca 1

(Viết - 90’)

P301B:Nhung - Huyền

P302B:Mai - Thảo

10 CĐÂN

Cơ sở VH VN

201C

Chiều-Ca 1

(Viết - 60’)

Nhung - Hòa

12/12/2012

11 CĐÂN

Công tác đoàn đội

ĐCN

Chiều -C1

(Viết - 60’)

(Khoa CB)

13/12/2012

 

11 CĐVH

Anh ngữ quản lý VH-NT

301C+302C

Chiều - C1

(Viết - 90’)

(Khoa CB)

10 CĐÂN

Đệm đàn 2

203C

Sáng- Từ 8h

 

T Khang -T Lưu

11 CĐVH

Tín ngưỡng &VHDG

301C+302C

Chiều - C2

(Viết - 60’)

P301C: Huyền- Mai

P302C: Nhung-Khang

11 CĐÂN

Đọc ghi nhạc 3

202C

Chiều - Từ 2h

     

C. Giang - C. H.Anh

14/12/2012

 

11 CĐVH

Đường lối VH-VN của Đảng

301B+302B

Chiều - C1

(Viết - 60’)

P301B:Hòa-Giang

P302B:H.Anh- Khang

10 CĐÂN

Đọc ghi nhạc 5

202C

Sáng -Từ 8h

 

T Minh - C.Giang

17/12/2012

 

11 CĐÂN

Hát 3

202C

Chiều - Từ 2h

     

H.Lan- L. Anh

10 CĐÂN

PPDDCTTH

P. Múa

Chiều - C2

 

C.Chính- T. Dương

18/12/2012

11 CĐÂN

HĐGD ở  THCS

301B

Chiều - C2

 

(Khoa CB)

19/12/2012

11 CĐVH

Văn hóa sinh thái nhân văn

301B

Sáng -Từ 8h

(Vấn đáp)

C.Mai- T.Thảo

11 CĐÂN

Pháp luật ĐC

301B

Chiều -C1

 

(Khoa XH-NV)

20/12/2012

 

10 CĐÂN

Vi tính âm nhạc

501B

Chiều-Từ2h

 

T.Nhã-T.Lưu

11 CĐÂN

HĐ DH ở THCS

203E

Chiều - C2

(Viết - 60’)

(Khoa CB)

21/12/2012

 

 

11 CĐÂN

Hòa âm 2

      202C

Chiều - C1

 

T.Lưu - T. Khang

10 CĐÂN

QLHCNN

301 B

Chiều - C1

(Viết - 60’)

(Khoa QLVT)

24/12/2012

 

11 CĐÂN

 

Tư tưởng HCM

301B

Chiều - C1

(Viết - 90’)

(Khoa CB)

11 CĐVH

 

301C+302C

(Khoa CB)

10 CĐÂN

Nhập môn logic

301B

Chiều - C2

 

(Khoa XHNV)

25/12/2012

 

11 CĐÂN

PPDH ÂN 1

 

201C

Sáng- Từ 8h

C H.Anh-C.Giang

10 CĐÂN

Nhạc cụ 5

203C

 

Sáng- Từ 8h

T.Khang-T.Lưu

11 CĐVH

 

Văn bản QLNN

301B+302B

Chiều - C2

(Khoa QLVT)

26/12/2012

 

11 CĐÂN

Chỉ huy dàn dựng

202C

Sáng- Từ 8h

T.Trung- C.Hằng

10 CĐÂN

HT & TL ÂN

 

201C

Chiều - C1

C. Chính - Hằng

11 CĐVH

 

QL thiết chế VH

301C+302C

Chiều  - C1

(Viết-120’)

P301C:Hòa-P.Nhung

P302C:Mai- Huyền

27/12/2012

 

11 CĐÂN

 

Nhạc cụ 3

202C

Chiều  - C1

T.Khang- T.Lưu

11 CĐVH

 

Tâm lý học QL

301B+302B

Chiều  - C1

(Khoa QLVT)

29/12/2012

 

11 CĐVH

 

Văn hóa dân gian

201C

Sáng - Từ 8h

(Vấn đáp)

C.Chính- C.Mai

Liên kết web